درباره آقای اسماعیل اسماعیلی فر

about-us

در سال 1356 بعنوان کارشناس در شرکت بیمه ایران استخدام شده ام، در سال 1386 طی بیش از 30 سال فعالیت در بیمه ایران، در جایگاه مدیر بیمه های آتش سوزی بازنشسته شدم، پس از بازنشستگی بلافاصله بعنوان مشاور فنی بیمه ایران دعوت بکار شدم. طی سالهای خدمات در مرکز آموزش بیمه ایران به تدریس بیمه های آتش سوری، ارزیابی خسارت پرداخته و در این زمینه جزواتی را تنظیم نموده ام.

ادامه مطلب...

خدمات

services

ارائه مشاور به منظور چگونگی پیگیری خسارت، مراجعه به شرکتهای بیمه و تشکیل پرونده خسارت، پیگیری پرونده تا تعیین تکلیف نهایی وصدور چک خسارت.

ادامه مطلب...