میدان هفت تیر - خیابان بهار مستیان - پلاک 26- طبقه 1
88314542-3
09121149014
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 


در سال 1356 بعنوان کارشناس در شرکت بیمه ایران استخدام شده ام، در سال 1386 طی بیش از 30 سال فعالیت در بیمه ایران، در جایگاه مدیر بیمه های آتش سوزی بازنشسته شدم، پس از بازنشستگی بلافاصله بعنوان مشاور فنی بیمه ایران دعوت بکار شدم. طی سالهای خدمات در مرکز آموزش بیمه ایران به تدریس بیمه های آتش سوری، ارزیابی خسارت پرداخته و در این زمینه جزواتی را تنظیم نموده ام.

about-us

pic01


الف: به بیمه گذاران
- ارائه مشاوره به منظور چگونگی پیگیری خسارت.
- مراجعه به شرکتهای بیمه و تشکیل پرونده خسارت.
- پیگیری پرونده تا تعیین تکلیف نهایی آن و صدور چک خسارت.
ب: به بیمه گران
- بررسی بیمه نامه و ضمائم آن و تعیین حدود تعهدات بیمه گر.
- تعیین علت حادثه.
- تعیین میزان خسارت.
- محاسبه و تطبیق خسارت با تعهدات بیمه نامه.
- اعلام نظر نهایی در میزان خسارت.
- دفاع در مراجع قضایی از نظرات اعلام شده ایجاد تعامل منطقی بین تعهدات بیمه گر و انتظارات بیمه گذار و تبدیل تهدید (بروز خسارت) به فرصت (جلب رضایت و تامین وفاداری مشتری).
ج: مراجعه قضایی
- تعیین علت خسارت.
- تامین دلیل حادثه و کاهش خسارات احتمالی.
- حل و فصل پرونده های خسارت آتش سوزی.
- سایر موارد که مورد نظر مراجع محترم قضایی می باشد.

 اخیراً از طرف یکی از شرکت های بیمه پرونده ای به منظور ارزیابی خسارت به اینجانب ارجاع گردید. پس از مطالعه سوابق بیمه نامه جهت بازدید از صحنه حادثه به منظور تعیین علت حادثه و ارزیابی میزان خسارات وارده به محل مورد بیمه مراجعه شد.

علت آتش سوزی را سازمان آتش نشانی، اتصال سیم برق اعلام نموده بودهرچند که این موضوع نیز جای بررسی بیشتری دارد.

پس از بررسی صحنه حادثه و مطالعه موارد محروقه که همگی آنها یک نوع کالای خاص بودند بنظر رسید که نحوه بسته بندی و نگهداری کالاهای محروقه متناسب با کالای مورد ادعای بیمه گذار نمی باشد.

به منظور بررسی بیشتر تعدادی از کالای محروقه از بیمه گذار اخذ و پس از پیگیری فراوان در آزمایشگاههای خاص شرکت های تولید کننده این کالا مشخص شد که این کالاها مستعمل بوده و قابل فروش نـمی باشد و بی ارزش می باشد. در ادامه ضمن اخذ تائیدات لازم از آزمایشگاههای مختلف، طی گزارشی به بیمه گر اعلام گردید که خسارتی اتفاق نیافتاده و پرونده را ضمن اعلام به بیمه گذار مختومه نماید.

با عنایت به مراتب فوق بنظر می رسد که پرونده های ارجاعی باید از جوانب مختلف مورد دقت قرار گیرد تا حقی ناحق نشود.

pic02.jpg


الف: به بیمه گذاران
-ارائه مشاوره جهت اخذ بیمه نامه فنی .
-تشکیل پرونده بیمه ای.
-بازدید از محل مورد بیمه.
-ارائه مشاوره ایمنی جهت پیشگیری از وقوع حادثه.

ب: به بیمه گران
-بازدید از محلهای مورد پیشنهاد.
-برری پیشنهاد بیمه گذار و تطبیق آن با مورد بیمه.
-تجزیه تحلیل ریسک.
-تعیین خطر مخصوص Special Hazard .
-تعیین MPL .
-تعیین سهم نگهداری RETTENTION .
-ارائه پیشنهادات لازم به منظور صدور بیمه نامه متناسب با نوع مورد بیمه.
-ارائه توصیه های ایمنی به منظور پیشگیری از وقوع حادثه و کاهش خسارات احتمالی.